Terápiák
NILD komplex terápia

A NILD Terápia a különböző tanulási/kognitív képességeket fejlesztő, komplex terápia. A teljes, tanulási képességeket felmérő vizsgálattal feltárulkoznak a kognitív erősségek és gyengeségek, majd a terapeuta 26 technika közül kiválasztva a legmegfelelőbbeket fejleszti a gyermeket. Az optimális terápia heti kétszer 80 percben valósul meg. A szülők, gondozók is aktívan részt vesznek a tanuló fejlesztésében, mivel a házi feladatok ellenőrzése az ő feladatuk. A technikák fejlesztik a vizuális (látási), auditív (hallási) és taktilis (tapintási) észlelést, az olvasás technikáját, a szövegértést, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészséget, a matematikai gondolkozást és a számolási készséget, a kritikai és kreatív gondolkozást. A hatékony fejlődés érdekében a terapeuta egy célzott kérdezéstechnikával, speciális eszközök alkalmazásával segíti a gyermeket az információ hatékony feldolgozásában. A technikák hatékonyságát Lurija és Vigotszkij munkájának eredményei, valamint a modern képalkotó eljárások is igazolják.

Tapasztalataink alapján a szülők nagy része hiányolja azt a segítséget, amellyel a gyermeke fejlődésében esetlegesen fellépő problémákat felismerheti. Ha ez meg is történik, a megoldásig legtöbbször nem jutnak el.

Elengedhetetlen volna már az óvodában megkezdeni a szűrést, hiszen a terápia korai elkezdése megelőzhetné a későbbi tanulási problémák kialakulását!

Amennyiben a szülők, illetve a pedagógusok problémát tapasztalnak, egy komplex vizsgálat segítségével ki tudjuk szűrni, hogy kinek van szüksége intenzív fejlesztésre/terápiára.

{ Alapozó mozgásterápia } { Kokas-zeneterápia }

{ Adatvédelem } { Előző oldal } { Főoldal }